روش‌های پرداخت

1-پرداخت نقدی

2- پرداخت از طریق کارت های شتاب و بصورت کارت به کارت