خدمات پس از فروش

کالاهایی که بدست مشتریان عزیز رسیده درصورت داشتن اشکال در کیفیت یا ایراد فنی صرفا در همان روز قابل برگشت خواهد بود .